บทสอบความสัมพันธ์ที่ท้าทาย: พูดแต่ไม่ลงมือทำ?

อะไรคือสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งและยืนยาว? ปัญหาเรื่องสุขภาพส่วนบุคคลและการออกกำลังกายมักเป็นเรื่องที่หลายคนกังวล เพราะสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อคนคนหนึ่ง ในท้ายที่สุดก็จะส่งผลต่อคนอื่นๆ รอบตัวด้วย ลองมาค้นหาว่า ครอบครัวเหล่านี้มีวิธีการหาทางออกกับบททดสอบทันแสนท้าทายในการออกกำลังกายนี้อย่างไร

เทคโนโลยีมีผลกระทบอย่างมากมายต่อสังคมในปัจจุบัน และในขณะที่เทคโนโลยีก็มีส่วนช่วยให้ชีวิตประจำวันของเราสะดวกสบายขึ้น แต่อีกมุมหนึ่งเทคโนโลยีก็กลับสร้างความท้าทายให้ความสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อผู้คนใช้สมาร์ทโฟนมากเกินไป ทำให้เป็นสาเหตุของความขัดแย้งและเป็นการสร้างรอยร้าวแก่คู่รักและครอบครัว
มีเพียงไม่สิ่งในโลกนี้ที่สำคัญกว่าสุขภาพของเราและคนที่เรารัก แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ลงมือดูแลสุขภาพเพื่อรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ทุกคนตระหนักดีว่าควรกินอาหารที่ถูกต้อง ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ลิตร และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ แต่จะมีสักกี่คนที่ลงมือทำอย่างนั้นจริงๆ

ลองทำแบบทดสอบความสัมพันธ์เพื่อค้นหา

#ความสัมพันธ์ของเราเป็นแบบไหน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทเกือบจะในทุกองค์ประกอบของชีวิตคนเมืองในปัจจุบัน
หากให้นัยยะความสำคัญของคำว่า “เพื่อน” คงเปรียบเหมือนอาหารจานเด็ดที่ช่วยสร้างรสชาติและสีสันให้กับชีวิต ซึ่งมีทั้งรสหวาน ขม และอมเปรี้ยว ที่คลุกเคล้าจนกลายเป็นอาหารจานสวยรสชาติกล่อมกลมให้ลิ้มลองได้อย่างมีความสุข